ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

 Κατά τη διάρκεια του 2019, το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων « Βία SΤΟP» δραστηριοποιήθηκε στους εξής τοµείς:

1. Σχολικός Εκφοβισµός

 • Παρουσιάσεις σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την πρόληψη της σχολικής βίας.

Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε δεκατρία σχολεία δευτεροβάθµιας των Νοµών Καβάλας και Δράµας, µε εκπαιδεύσεις σε θέµατα εξαρτήσεων, θέµατα ταυτότητας φύλου και ενδοσχολικού εκφοβισµού.

 • Αντιµετώπιση Περιστατικών Σχολικού Εκφοβισµου

Κατά τη σχολική χρονιά 2017-018, η οµάδα του ΒΙΑ-STOP αντιµετώπισε και διαχειρίστηκε περιστατικά σχολικού εκφοβισµού.

2. Ενδοοικογενειακή Βία

 • Ψυχολογική Υποστήριξη των Θυµάτων

Ο αριθµός των ατόµων – θυµάτων βίας που ζήτησαν ψυχολογική υποστήριξη και έλαβαν υποστηρικτική ψυχοθεραπεία έφτασε τα 138.

 

 • Νοµική Συµβουλευτική Θυµάτων

Ο αριθµός των ατόµων που έλαβε δωρεάν νοµική συµβουλευτική µέχρι στιγµής κατά το έτος 2019 ήταν 43 άτοµα.

 

 • Πρόγραµµα Θεραπείας Θυτών

Για έκτο έτος πραγµατοποιείται µέσω του θεσµού της ποινικής διαµεσολάβησης το πρόγραµµα αντιµετώπισης ενδοοικογενειακής βίας για τους θύτες της ενδοοικογενειακής βίας οι οποίοι παραπέµφθηκαν από τις δικαστικές αρχές. Στο πρόγραµµα αυτή τη στιγµή είναι ενταγµένοι 19 δράστες. Το πρόγραµµα έχει διάρκεια 3- 8 έτη. Δεν υπήρξε καµία υποτροπή µέσα στο έτος.

3. Πρόληψη

 1. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη Γενική Διεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης - Τµήµα Ρατσιστικής Βίας, πραγµατοποιήθηκαν παρουσιάσεις για την ενδοοικογενειακή βία σε 11 δοµές φιλοξενίας µεταναστών στη Βόρεια Ελλάδα, σε άνδρες και γυναίκες ξεχωριστά, και αντιµετωπίστικαν περιστατικά που προέκυψαν.

4. Ηµερίδες / Συνέδρια

 • Συµµετοχή του φορέα, στην 63ο Συνάντηση της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών του ΟΗΕ που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, από τις 11 - 22 Μαρτίου 2019. Στελέχη του φορέα παρουσίασαν 2 οµιλίες: τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που διαδραµατίζονται στα σχολεία των Νοµών Καβάλας και Δράµας από το 2012, µε παρουσίαση από την Ελένη Φώτου, και στο πρόγραµµα θεραπείας δραστών ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο αποτελεί πλέον πρότυπο καλών πρακτικών. Το ΒΙΑ- ΣΤΟΠ είναι η µόναδική ελληνική ΜΚΟ που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη.
 • Συµµετοχή στην Ηµερίδα Greece/UK Workshop to share experience on Domestic Abuse and Stalking, που διοργανώθηκε από τη Βρετανική Προσβεία και το Crown Prosecution Services στις 26.03.19 στην Αθήνα.
 • Συµµετοχή του φορέα µε παρουσίαση εργαστηρίου Δικαστικής Ψυχολογίας στο 16οΠανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, στις 15 Μαϊου
 • Συµµετοχή του φορέα στο Εργαστήριο ‘Preventing domestic violence with Men and Boys: Challenges and Opportunities’ εκπροσωπόντας την Ελλάδα ως εµπειρογνώµονες για τα προγράµµατα δραστών που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Στοκχόλµη της Σουηδίας στις 13-17 Σεπτεµβρίου
 • Συµµετοχή του φορέα στο Εργαστήριο Women’s Organizations Meet-up for Education and Networking (WOMEN) που διοργανώθηκε από το Women on Top και την Αµερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, στις 21-23 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα.
 • Συµµετοχή του φορέα µε παρουσίαση 2 οµιλιών στο American Society of Criminology Annual Conference που πραγµατοποιήθηκε στo San Fransisco, USA στις 12-16 Νοεµβρίου 2019.

5. Διοργανώσεις Συνεδρίων /Εκπαιδεύσεων 

 • Διοργάνωση εκπαιδευτικής εσπερίδας µε τίτλο “Ενδοοικογενειακή Βία, Stalking και Εγκλήµατα Μίσους: Εθνικές και Διεθνής Προσεγγίσεις” σε συνεργασία µε τη Metropolitan Police- New Scotland Yard, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, τη Βρετανική Πρεσβεία και την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, στις 18 Σεπτεµβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικής διηµερίδας για 20 Αξιωµατικούς της ΕΛ.ΑΣ µε τίτλο “Τεχνικές Ανάκρισης” σε συνεργασία µε τη Metropolitan Police- New Scotland Yard, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, τη Βρετανική Πρεσβεία και την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, στις 18-19 Σεπτεµβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.
 • Διοργάνωση Συνάντησης Κοινωνικών Φορέων στις 21 Σεπτεµβρίου 2019 µε τη συνεργασία του Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας.
 • Συνδιοργάνωσης Ηµερίδας µε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων και τον Όµιλο Αντισφαίρισης Χανίων, µε τίτλο: “Η βία µέσα στην οικογένεια: Συνέπειες και τρόποι πρόληψης” στις 28 Σεπτεµβρίου

6.  Άλλες δράσεις

 • Πρακτική Άσκηση: Για όγδοη συνεχή χρονιά, το ΒΙA-STOP είναι πιστοποιηµένος φορέας Πρακτικής Άσκησης από το Σύστηµα Άτλας, για τις σχολές Κοινωνικής διοίκησης και πολιτικών Επιστηµών, Ιατρικής (µεταπτυχιακό) και Ψυχολογίας. Έχει απασχοληθεί µέχρι στιγµής 2 άτοµα για την πρακτική τους άσκηση µέσα στο
 • Εκπαίδευση: Η δικαστική ψυχολόγος Ελένη Φώτου εκπαιδεύτηκε πάνω σε τεχνικές ανάκρισης και πάνω σε περιστατικά stalking από την ειδική διεπιστηµονική οµάδα αντιµετώπισης stalking της Metropolitan Police London-New Scotland Yard.
 • Επίσκεψη ΟΗΕ: Την εβδοµάδα 16 - 23 Σεπτεµβρίου, η εκπρόσωπος του UN Women Caroline Meenagh βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, πραγµατοποιώντας επιτόπια επίσκεψη σε κρατικούς και µη κρατικούς φορείς. Μας µετέφερε τη διαπίστωση της ύπαρξης σηµαντικών καλών πρακτικών στη Βόρεια Ελλάδα, τόσο στους κρατικούς όσο και στους µη κρατικούς φορείς, και υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας µε το Δήµο Καβάλας και το ΒΙΑ- ΣΤΟΠ.