ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Απολογισμός Δράσεων 2019

 Κατά τη διάρκεια του 2019, το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων « Βία SΤΟP» δραστηριοποιήθηκε στους εξής τοµείς:

Περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2018

Κατά τη διάρκεια του 2018, το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων « Βία SΤΟP» δραστηριοποιήθηκε στους εξής τομείς:

Περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2017

Κατά τη διάρκεια του 2017, το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «Βία STOP» δραστηριοποιήθηκε στους εξής τομείς:

Περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2016

Κατά τη διάρκεια του 2016, το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «Βία STOP» δραστηριοποιήθηκε στους εξής τομείς:

Περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2015

Κατά τη διάρκεια του 2015, το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «Βία STOP» δραστηριοποιήθηκε στους εξής τομείς:

Περισσότερα