ΟΜΑΔΑ

Ομάδα

Ευγενία Αυγίτσου - Δικηγόρος

Νικόλαος Καραγιαννίδης, ΜSc - Αστυνόμος Α' ε.α. Ειδικός Σύμβουλος

Δρ. Σπυρίδων Κουτσούκης - Ειδικός Ιατροδικαστής, Πρόεδρος του φορέα

Δρ. Νικόλαος Πετρόπουλος - Εγκληματολόγος

Ελένη Φώτου, Υπ. Διδάκτωρ - Δικαστική Ψυχολόγος

 

Συνεργάτες Επικοινωνίας :